Privacy

Chính sách và điều khoản sử dụng

Tất cả những tài liệu, nội dung, bài viết, hình ảnh… đều thuộc quyền sở hữu của Misscivilwar. Khi trích dẫn bất cứ đoạn nội dung nào quý khách nên để lại nguồn hoặc được sự đồng ý của ban quản trị, website.

Khi phát hiện các nội dung không phù hợp với quy định của website, hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi xử lí nhanh nhất, bài viết có thể bị xóa bỏ để đảm bảo chất lượng nội dung website không làm ảnh hưởng đến cá nhân hoặc tổ chức nào.

Các nội dung liên quan đến lĩnh vực giáo dục, chia sẻ những thông tin cho người đọc, hướng dẫn, giúp đỡ những người có nhu cầu học tập, không vì lợi nhuận mà không có trách nhiệm pháp lí với những nội dung có tác giả là thành viên của trung tâm.

Tất cả các bài viết trước khi đăng tải đều được kiểm soát, các trang được thực hiện bởi thành viên Misscivilwar đều thuộc quyền sử hữu của Misscivilwar đại diện là ban quản trị website.