Manchester United – Phải thay đổi để trường tồn

Cuối mùa giải 2012-2013, Sir Alex đã chính thức tuyên bố giả nghệ. Ai cũng biết ngày này rồi sẽ đến nhưng không ai không nuối tiếc khi không còn được thấy Ngài trên băng ghế chỉ đạo. Sẽ có những ý kiến nghờ vực, thậm chí bi quan cho rằng, không ai có thể... more →
Posted in: Thể Thao
1 5 6 7